Nordijska mitologija Brinhilda

Valkirje, Einherjar i Valhala

Nordijska mitologija EinherjarOdin je znao da će nastupiti Sumrak Bogova, stoga je  blagovremeno počeo da se priprema za konačnu bitku. Elitne ratnike koje je Sveotac regrutovao nisu bili ni Asi ni Vani, već su dolazili od rase smrtnih ljudi. Najbolje među palim ratnicima Odin je regrutovao za Valhalu, a oni su se nazivali einherjar.

(Odin je dobijao samo polovinu palih ratnika. Druga polovina odlazila je kod Freje.) Za odabir najboljih einherjara bile su zadužene neustrašive ratnice Valkirje.

Nordijska mitologija valkirjeValhala ima pet stotina četrdeset vrata i kroz svaka od njih može da prođe po osam stotina ratnika. Einherjari bi svaki dan vežbali međusobno, kako bi bili spremni za poslednju bitku. Oni koji bi bili ranjeni bili bi zalečeni, a posle treninga bi se gostili u Valhali.

Nordijska mitologija Valkirje Danska

U Valhali se služi veprovina. Serimni [Sæhrimnir] je ime vepra koga svaki dan ubijaju i pripremaju njegovo meso, a koji svako jutro vaskrsava. Pije se medovina koja se spravlja od mleka koze Heidrune, a koju ratnicima toče Valkirje.

Priredila: Ulmawen