nordijska mitologija Viking Ireland

Nacionalni muzej Irske priredio je osmodelni serijal “Viking Ireland”, kao prateći edukativni materijal uz izložbu Clontarf 1014, a povodom obeležavanja stogodišnjice bitke kod Klontarfa.

1. Dr Endi Halpin o nedavno otkrivenim vikinškim ratnim sekirama na lokalitetu Lough Corrib:

 2. Dr Endi Halpin o najnovijem vikinškom maču koji je otkriven u reci Šanon kod Banagera 2012. godine. Kerol Smit, konzervator Nacionalnog muzeja Irske, objašnjava šta rendgenski zraci mogu da nam kažu o stukturi i dekoracijama vikinških mačeva:

3. Dr Endi Halpin o vikinškim trgovačkim trasama i trgovini uopšte:

4. Maeve Sikora o svakodnevnim predmetima koji su ekskavirani iz humki, kao i o ulozi žene u vikinškom društvu:

5. Maeve Sikora o verovanjima vikinga i o objektima ekskaviranim iz humki u Dablinu:

6. Emon Keli objašnjava razlike između irskog i vikinškog društva i govori o interakcijama dvaju kultura:

7. Dr Patrik Volas o artefaktima ekskaviranim u Dablinu, jednoj od najbolje očuvanih vikinških naseobina:

8. Ragnal O’ Floin, Direktor Nacionalnog muzeja Irske, o vikinškim motivima na ranim irskim hrišćanskim artefaktima:

Priredila: Ulmawen
Izvor: Nacionalni muzej Irske

By Ulmawen

Nordijska mitologija
error: Zaštićen sadržaj