nordijska mitologija Odin Igdrasil
Odinova samožrtva. Ilustracija: Lorenz Frølich (1895)

Kušavši vodu sa Mimijevog izvora, Odin je postao najmudriji od svih bogova. Mogao je da predvidi sudbinu svih stvari i ljudi, a spoznao je i da je sumrak bogova nemoguće izbeći. Razmislivši dobro o svemu ovome, Odin shvati da mu još jedino preostaje da nauči tajnu Runa.

Zaputi se, stoga, Sveotac do moćnog Igdrasila, pa se o njega obesi i probode kopljem. Tako je visio devet dana i devet noći, kao što proročanstvo veli:

Znam, visio sam
U granama na vetru
Devet dugih noći,
Proboden kopljem,
Posvećen Odinu,
Na žrtvu samom sebi,
Na onome drvetu
Što su mu koreni skriveni
U neznanoj nutrini.*

Od tada se Odin naziva još i bog obešenjaka i gospodar vešala.

* Snorri Sturlson, „Hávamál”, u The Poetic Edda, prev. Henry Adams Bellows (Santa Cruz, CA: Evinity Publishing Inc, 2009), str. 61. -prev. aut.

Izvor: Maja Đorđević, „Nordijska predanja

 

By Ulmawen

Nordijska mitologija
error: Zaštićen sadržaj