nordijska mitologija Igdrasil 3

Devet svetova Igdrasila

Igdrasil [Yggdrasil] je drvo sveta, gigantski jasen koji zauzima centralno mesto u nordijskoj kosmogoniji. Igdrasil je dom mnogim stvorenjima, među kojima su najpoznatija sledeća:

Nordijska kosmogonijaSlika preuzeta sa bloga Heiðnibók

Nidhog [Níðhǫggr] je zmaj koji grize koren Igdrasila. Jeleni Dain [Dáinn], Dvalin [Dvalinn], Dunej [Duneyrr] i Duradro [Duraþrór] hrane se njegovim lišćem. U krošnji živi orao, a veverica Ratatosk [Ratatoskr] prenosi poruke između orla i Nidhoga. Ispod korenova Igdrasila nalazi se vrelo Urd [Urðarbrunnr], pored koga žive Norne Urd [Urðr], Verdandi [Verðandi] i Skuld. Osim vrela Urd, ispod Igdrasila se nalaze još dva izvora:  Mimijev izvor (Mímisbrunnr) u Jutunheimu i Hvergelmi (Hvergelmir) u Niflheimu.

Igdrasil objedinjuje devet svetova, u kojima prebivaju Bogovi, ljudi, jutuni (gdegod se navode i kao džinovi ili divovi), vilenjaci i patuljci. Iako danas ima dosta nesuglasica oko imena i verodostojnosti nekolicine svetova, ovde ćemo navesti opšteprihvaćenu teoriju o devet svetova Igdrasila, koji se grupišu hijerarhijski i simbolično – od najnižih (podzemlje), središnjih (svetovi smrtnika) do najviših (prebivališta bogova i drugih natprirodnih bića).

Nordijska mitologija Igdrasil

Priredila: Ulmawen

error: Zaštićen sadržaj