Iako se većina arheologa i istoričara slaže da je pet danskih utvrda tipa Treleborg verovatno izgradio Harald Modrozubi oko 980. godine, postoje različita mišljenja o njihovoj nameni.

Da li su utvrde čuvale kraljevstvo ili su predstavljale demonstraciju moći?

Veliki broj arheologa smatra da su utvrde izgrađene sa jednim ciljem, a potom su nestale jednako brzo kao što su i nastale. Međutim, nedavno otkriveni predmeti od keramike na ulazu utvrde Borgring  navode na drugačiji zaključak.

Nordijska mitologija Borgring

Predmeti datiraju iz prve polovine XI veka — period koji je nastupio dobrano posle pretpostavljene izgradnje. Krhotine istog tipa keramike pronađeni su 2016. godine kod istočne kapije Borgringa. Nana Holm [Nanna Holm], vođa iskopavanja i kurator Muzeja jugoistočne Danske, kaže da poslednji pronalazak kod severne kapije ukazuje na to da prošlogodišnje otkriće nije bilo slučajan nalaz, kao i na to da je utvrda imala različite namene tokom vremena.

„Treba da budemo spremni da prihvatimo mogućnost da utvrde nisu bile izgrađene za kratkoročnu upotrebu, a kako bi potpuno nestale naknadno. Mislim da su one imale više namena”, kaže Holm.

Ona dodaje da voli kada „otkrijemo nešto što pomaže da složimo mozaik priče.”

„Ovo otkriće sugeriše da utvrde nisu nužno nestale kada su postigle namenjeni cilj, a to je sjajna priča”, dodaje Holm.

Čini se da su delovi i istočne i severne kapije izgoreli, ali keramika je pronađena u kasnijim slojevima tla. To ukazuje na to da su predmeti unešeni kroz kapije nakon požara. Nalazi sa istočne i severne kapije datiraju iz istog vremena, što ukazuje na to da su obe kapije korišćene u isto vreme.

Kod istočne kapije takođe su pronađeni i delovi poda, kamin i kutija sa alatom za obradu keramičkih predmeta. To verovatno znači da kapije nisu potpuno izgorele, već da su delovi građevine opstali, i da se u njima živelo.

Keramika inspirisana stilom Stanford

Pronađeni predmeti su inspirisani stilom Stamford Ware  i (kao što je gore već rečeno) datiraju iz XI veka. Postoji samo nekolicina nalaza ovog tipa keramike izvan Engleske tokom ovog perioda, i to samo kod centara vikinške političke moći kod Lejrea i Roskildea (Danska) i Lunda (Švedska).

Jesper Langkilde, kurator Muzeja u Roskildu, koji nije učestvovao u iskopavanjima, bio je iznenađen otkrićem.

„Ovo je uzbudljivo otkriće, zato što znamo samo za nekolicinu primera ovog tipa keramike iz Danske i Skonea (Skåne) u Švedskoj. Ovo ukazuje na to da je na početku XI veka bilo aktivnosti u utvrdi Borgring, kao i da je ona bila značajna”, kaže Langkilde.

On dodaje da je „ovaj tip keramike povezan sa Knutom Velikim  i njegovim vezama sa Engleskom, što znači da verovatno treba razmišljati u parametrima kraljevskog prisustva ili barem prisustva nekog višeg socijalnog statusa. ”

Priredila: Ulmawen
Izvor: https://videnskab.dk/kultur-samfund/nyt-fund-paa-koeges-vikingeborg-kan-omskrive-borgenes-historie

By Ulmawen

Nordijska mitologija
error: Zaštićen sadržaj