Nordijska mitologija Fenri

Verovatno najpoznatiji antagonisti nordijskog predanja su vuk Fenri i njegovi sinovi Skel i Hati. Fenri je sin Lokija i Angrbode, koga su Asi okovali kada su doznali da će im naneti mnogo jada. Fenri je Tiru odgrizao ruku pre nego što su ga Asi savladali, a predodređeno mu je da će ubiti Odina kada bude nastupio sumrak bogova.

Nordijska mitologija vezivanje Fenrija
Vezivanje Fenrija. Ilustracija: Dorothy Hardy

Skel i Hati jure kočije u kojima se voze Sunce i Mesec, a proročanstvo veli da će, kada ih budu stigli i proždrali, nastupiti sumrak bogova.

Garm je pas/vuk koji čuva kapiju Helhejma i pandan je grčkom kerberu. Garm je vezan ispred pećine Gnipa (Gnipahellir), gde okrvavljenih grudi dočekuje one koji dolaze u podzemni svet. Garm će ubiti Tira kada kada bude nastupio sumrak bogova.

Nordijska mitologija Garm i Hel
Boginja Hel i Garm. Ilustracija: Johannes Gehrts (1889)

Konačno, tu su Odinovi vukovi Freki i Geri, koje Sveotac hrani za stolom u Valhali, dok on pije samo vino. Kada se sami hrane, goste se telima palih ratnika.

nordijska mitologija Odin
Odin sa svojim vukovima Frekijem i Gerijem i gavranovima Huginom i Muninom. Ilustracija: Carl Emil Doepler (1882)

Uopšte uzevši, kult vuka-ratnika je stariji od predanja iz vikinškog doba i nipošto univerzalan samo za Germane. Vuk kao sveta životinja i pratilac bogova sreće se i u mitologijama drugih naroda.

Izvor: Maja Đorđević, „Nordijska predanja”

By Ulmawen

Nordijska mitologija
error: Zaštićen sadržaj