nordijska mitologija Bifrest

Gornji svetovi Igdrasila

Asgard je prebivalište Bogova Asa (ili Asira). On se nalazi na ostrvu na reci Hvergelmi, koja izvire u Niflheimu, svetu koji počiva ispod tri korena Igdrasila. Prvi koren Igdrasila nalazi se u Asgardu, i on crpi snagu iz vrela Urd koji čuvaju Norne). Asgard opasuju debele zidine koje ga štite od vatrene reke i od napada. Samo jedna kapija vodi do Asgarda.

Valaskjalf, Odinova velika palata u kojoj se okupljaju Bogovi, nalazi se u središnjem delu Asgarda. Pored Valaskjalfa, u Asgardu se nalazi i Valhala (dom boraca palih u bitkama, koji se nazivaju Einherjar) i nepregledno polje Vigrid, gde će se odigrati sumrak Bogova – Ragnarek [Ragnarök]. Gladsheim je većnica u Asgardu, a most-duga Bifrest [Bifröst] povezuje Asgard sa Midgardom [Miðgarðr], prebivalištem ljudi. Bifrest je ovenčan vatrenim plamenovima, a kraj mosta je u Himinbjergu [Himinbjörg], domu boga Hejmdala.

Vanaheim je prebivalište Vana (ili Vanira). Oni se u izvorima pominju u različitim kontekstima, ali je naširoko prihvaćeno stanovište da su Vaniri bogovi živog sveta, mudrosti i plodnosti.

Alfheim (Ljosalfheim) je svet svetla i plodnosti, prebivalište vilenjaka (Alf, Elf ili Elb).

Priredila: Ulmawen

error: Zaštićen sadržaj