Vidar

Vidar [Viðarr] je dete Odina i device Grid [Gríðr] od roda jutuna (džinova). On je ćutljiv As, a po snazi je gotovo ravan Toru. Asi se često uzdaju u njegovu snagu tokom nedaća. Vidar se vezuje za pojam osvete, stoga što mu je predodređeno da će tokom Ragnareka (Sumrak Bogova) ubiti Fenrija koji je proždrao njegovog oca. Njegovo prebivalište se zove Landvidi, gde Vidar živi sa svojom majkom Grid.

Vidar

Vidar je visok, snažne građe i lep na oko. Nosi oklop i mač, i debelu cipelu. Postoje dve verzije priče o postanku Vidarove cipele. Po prvoj, cipela je metalna, a napravila ju je Grid, znajući da je njenom sinu predodređeno da ubije Fenrija tokom Ragnareka. Druga, danas prihvaćenija, navodi da je cipela kožna, i da je napravljena od mnogobrojnih delova cipela koje su ljudi odbacivali, a Bogovi sakupljali tokom vremena. Kako cipela mora da bude dovoljno debela da je Fenrijevi zubi ne bi probili, ljudi su i sami rado odvajali kožu za Vidara.

Po predanju o Ragnareku, nakon što Fenri proždere Odina, Vidar će ga osvetiti tako što će zgaziti njegovu donju vilicu, a gornju povući iz sve snage, rastrgnuvši tako vukove čeljusti napola.

Vidar je jedan od Bogova koji će preživeti Ragnarek.

Priredila: Ulmawen

error: Zaštićen sadržaj