nordijska mitologija Devet svetova Igdrasila

Donji svetovi Igdrasila

Svartalfheim: Ne zna se gde tačno leži Svartalfheim [Svartálfaheimr]. Pretpostavlja se da se nalazi ispod Nidavelira, a naseljavaju ga tamni Vilenjaci i patuljci. Mnogi učenjaci veruju da su Svartalfheim i Nidavelir isti svet, jer su tamni Vilenjaci (svartálfar) verovatno sinonim za Patuljke u Snorijevim spisima. Kako bilo, Svartalfheim se navodi kao jedan od devet svetova Igdrasila.

Niflheim je svet mrtvih i, kao i u slučaju Svartalheima i Nidavelira, često se poklapa sa Helheimom, podzemnim svetom i prebivalištem Boginje Hel. Devet dana jahanja od Midgarda nalazi se most Gjalarbru [Gjallarbrú], kojim se stiže u Niflheim preko reke Gjel [Gjöll]. Modgud [Móðguðr] je čuvar mosta. U Niflheimu se nalazi treći koren Igdrasila, ispod koga počiva izvor reke Hvergelmi. Helheim (Hel): Hel je svet mrtvih koji se nalazi ispod mosta Gjalarbru. U nordijskoj mitologiji se potonja dva sveta često poklapaju. (*Napomena: S obzirom na često poklapanje Svartalfheima i Helheima, ova dva sveta se često računaju kao jedan, stoga se navodi da Igdrasil ima devet svetova, a ne deset, što bi bio slučaj da se oba potonja računaju.)

Muspelheim [Múspellsheimr] je svet vatre u kome žive jutuni (ili džinovi), sinovi Muspela. Surt [Surtr] – gdegod još poznat i kao Surd – je gospodar ovog sveta. Na samom postanku sveta, vatre Muspelheima su se pomešale sa ledom Niflheima i stvorile svet od zjapećeg ponora Ginungagap.

Priredila: Ulmawen

error: Zaštićen sadržaj