Friga

Friga (Frigg) je kći Fjorgina i Odinova supruga. Sa njim ima sina Baldra. Friga živi u dvorani Fensali  (Fensalir, „močvarna dvorana”. -prev. aut.), a njene sluškinje su Lin, Fula i Gna (Gná).

Lin je zadužena da bdi nad onima koje Friga želi da zaštiti. Fula nosi Frigin kovčeg, vodi računa o njenoj obući i pokatkad se savetuje sa njom. Gna je Frigin glasonoša i ima konja Hofvapnija (Hófvarpnir, „onaj-koji-mlati-kopitima”. -prev. aut.) koji je nosi preko svih devet svetova. Hofvapni može da trči po kopnu, vodi i vazduhu.

NORDIJSKA MITOLOGIJA boginja Friga
Friga, Gna i Fula. Ilustracija: Carl Emil Doepler (1882)

Friga se, baš kao i Freja, često opisuje kao čarobnica ili velva (völva) . Velve mogu da promene tok događaja prekrajajući mrežu sudbine. Obe boginje poseduju plašt od sokolovih pera koji im omogućava da se pretvore u tu pticu.

Uopšte uzevši, atributi Frige i Freje se često preklapaju, jer su ženska božanstva stariji sloj verovanja koji je prethodio kultu ratničkih (muških) božanstava.

Izvor: Maja Đorđević, „Nordijska predanja”

Nordijska mitologija
error: Zaštićen sadržaj