Hermod

Hermod [Hermóðr] je Odinov sin, mlad i snažan As čija je brzina pokreta legendarna. Upravo iz tog razloga, Hermod je najčešće bio glasnik bogova. Katkad mu je Odin davao na korišćenje svoje koplje Gungni [Gungnir], kako bi podigao moral ratnika pred bitku.*

Hermod
Hermod voli bitke, a neki izvori pominju i da je običajavao da ide na bojno polje sa Valkirama, te da prati pale junake (Einherjar) u Valhalu, zbog čega je pridobio epitet „vođa palih heroja”.

Osim sjajnog oklopa i kacige koje mu je Odin podario, Hermod sa sobom uvek nosi magičnu palicu Gambantein.**

Priredila: Ulmawen

—–

* Odin se često pojavljivao na bojnom polju, gde bi davao blagoslov jednoj od strana. Ratnici koje je Sveotac blagosiljao dobijali su nadljudsku snagu, no njegovi motivi nisu uvek bili dobronamerni po ratnike. Neretko bi Odin blagosiljao ratnika koga bi kasnije izdao, kako bi pridobio junaka za Valhalu. Stoga su se Vikinzi plašili Odina, iako su mu, kao vrhovnom bogu nordijskog panteona, redovno prinosili žrtve i molili se za njegov blagoslov.

** Reč ,,gambanteinndoslovno znači ,,magičan štapić”, stoga ostaje nejasno da li je Gambantein ime ili atribut Hermodove palice.

Nordijska mitologija
error: Zaštićen sadržaj