Nordijska mitologija Australija kolonija vikinzi

Vikinzi bili u Australiji?

Arheolozi koji su radili na istraživanju nedavno otkrivenih ruina na severnoj obali zapadne Australije otkrili su tragove naseobine koja je mogla pripadati vikinškoj koloniji iz XI veka. Arheolozi Univerziteta u Sidneju pozvani su na lice mesta nakon što je lokalno stanovništvo otkrilo temelj drevne građevine blizu Derbija.

Nordijska mitologija Australija kolonija vikinzi

Tim koji je predvodila profesorka Alison Flečer očekivao je da otkrije naseobinu iz ranog kolonijalnog perioda, ali su istraživači ubrzo uvideli da se tu radi o nečemu posve drugačijem. Na lokalitetu su pronađeni temelji triju velikih građevina: jedne kuće, dvaju manjih tesarskih radionica (koje su korišćene još i za opravku brodova) i kovačnice, u kojoj je pronađen i nakovanj. Tip konstrukcije i artifakti koji su pronađeni slični su onima za koje se zna da su pripadali vikinškim kolonijalistima na Grenlandu i Islandu.

Flečer kaže da sve što je pronađeno sugeriše da se ovde radi o vikinškoj koloniji. Ona dodaje da nema ideju kako su kolonijalisti završili na obalama Australije, ali da je gotovo sigurno da su oni bili severnjaci. Analize kojima su artifakti podvrgnuti pokazuju da je kolonija nastala oko 1000. godine, tačno u vreme vikinške ekspanzije.

nordijska mitologija bronzani sud Australija vikinzi

Na slici: bronzani sud pronađen u grobnici jedne pokojnice. Sud je izrađen u jugoistočnoj Kini u IX ili X veku

Među artifaktima je, između ostalog, pronađeno oružje, alat za kovačnicu, nešto bronzanog i srebrnog nakita, četiri češlja od kosti, nekoliko uljanih lampi i igla za šivenje izrađena od kosti. Iako se za većinu ovih predmeta čini da su skandinavskog porekla, neki od njih upućuju na zaključak da su se kolonijalisti bavili piraterijom ili bili deo većeg pomorskog trgovačkog lanca.

U grobnici jedne pokojnice pronađene su porcelanske krhotine, jedan bronzani sud i prsten od žada iz Kine. U grobnici jednog ratnika pronađeno je drago kamenje iz Indije i sa Šri Lanke. Ovo ojačava tezu da su Vikinzi bili uspostavili kontakt sa narodima Azije, ali priroda tih kontakata ostaje nerazjašnjena. Flečer veruje da su Vikinzi mogli odabrati taj lokalitet jer je dobro pozicioniran da bude luka, kao i zbog prisustva eukaliptusa i bogatih nalazišta čelika. Sa druge strane, lokalitet je dobrano udaljen od ostalih poznatih vikinških naseobina, a ostaje nejasno i kako su oni stigli do Australije. Flečer smatra da su oni najverovatnije kružili oko Afrike i Rta Dobre Nade, kao što je i Vasko da Gama učinio vekovima kasnije.