Heni

O Heniju [Hœnir] se još priča ovo: kao Odinov brat zauzimao je istaknuto mesto među bogovima; bio je najbrži trkač i najbolji lovac među Asima.

HoenirPodario je dušu i razum prvim ljudima. Kada je sklopljen mir između Asa i Vana, otišao im je sa Mimijem [Mímir] da budu taoci u zamenu za Njerda i Freja. Asi su pritom naglasili da je stvoren da bude glavar. Vani su ga zbilja prihvatili kao glavara i on je doneo više izvrsnih presuda – ali samo dok je kraj njega bio Mimi. Kada Mimi nije u blizini, odgovarao bi uvek:

–          Neka drugi odluče!

 Vani su smatrali da im je podvaljeno, pa su Mimiju odsekli glavu i poslali je Odinu. On ju je oživeo čarolijama da bi se mogao savetovati sa njom. Na kraju sveta i bogova, Heni će biti najviši sveštenik i vidilac novog, boljeg sveta.

Preuzeto iz knjige „Predanja starih Germana“, koju je priredio Milan V. Dimić.

Najbolji sajt o nordijskoj mitologiji na lokalnom govornom području

error: Zaštićen sadržaj