nordijska mitologija rat Asa i Vana

Rat Asira i Vanira

Asiri (ili Asi) su nordijska božanstva koja žive u Asgardu (,,prebivalište Bogova” – prim. blogera). Njihov predvodnik je Odin sveotac (poznat još i kao Bog obešenjaka), a njihova se moć ogleda, sa izuzetkom Odina, u njihovoj snazi i umeću ratovanja. Vaniri (ili Vani) su božanstva koja žive u Vanaheimu, i njihova se moć ogleda prevashodno u proricanju i mudrosti.

Po postanku sveta, prvi događaj koji se pominje u nordijskoj mitologiji je rat Asira i Vanira. Izvori u kojima se o ovome govori unekoliko su konfuzni kao, uostalom, i većina navoda iz nordijske mitologije pisanih po primanju hriščanstva. Ovde ćemo se pozabaviti izvorima iz Heimskringle, gde se navodi da su Asiri, stanovnici Asalanda (Asgard, prim. blogera) predvođeni Odinom, napali stanovnike Vanalanda – Vanire. Kako su Vaniri bili dobro pripremljeni za ovaj napad, gubici na obe strane su bili veliki. Naposletku se dve frakcije Bogova dogovoriše da sklope mir, te razmeniše taoce. Vaniri poslaše Asirima Njerda [Njörðr] i njegovu decu Freja i Freju, kao i najmudrijeg među njima – Kvasira. Asiri poslaše Vanirima Henija [Hœnir] i Mimija [Mimir].

Rat Asira i Vanira. Autor:  Carl Emil DoeplerPošto su prispeli u Vanaland, Heni je postavljen za zapovednika, a Mimi ga je uvek savetovao. Međutim, na zasedanjima na kojima Mimi nije bio prisutan, Heni je uvek odgovarao: ,,Neka drugi odluče.” Naposletku Vaniri počeše da sumnjaju da su ih Asiri prevarili, te obezglaviše Mimija i poslaše njegovu glavu nazad u Asgard. Odin je potom balzamovao i začarao Mimijevu glavu. Ona je tako mogla da priča, i Odin se često savetovao sa njom, jer Mimi za života beše veoma mudar.

Kako Snori dalje navodi, Odin je onda odredio Njerda, Freja i Freju da budu zaduženi za običaje žrtvovanja. I upravo se smatra da je Freja donela Seid [seiðr] među Asire. Seid se danas najčešće prevodi terminom ,,magija”.

Priredila: Ulmawen