Nordijska mitologija Norse World

Projekat Norse World dostupan online; u ponudi danski i švedski srednjevekovni izvori

Projekat Univerziteta Upsale „Norse World” dostupan je online. Zamišljen je kao interdisciplinarni resurs namenjen istraživačima i studentima skandinavistike. „Norse World” objedinjuje srednjevekovne izvore iz Danske i Švedske, koji su sada dostupni besplatno svima. Materijali NISU prevedeni na engleski jezik, već su raspoloživi u originalu.

Projekat je finansirala Švedska fondacija za humanitarne studije i socijalne nauke, Riksbankens Jubileumsfond.

Norse World