Nordijska mitologija kufsko pismo 2

Nedavno otkrivena Vikinška pogrebna odeća nema inskripciju na kufskom pismu

Stefani Molder, vodeći ekspert u struci i profesor sredjevekovne islamske umetnosti pri Univerzitetu Teksasa, Ostin, kaže da pretpostavljeno kufsko pismo na Vikinškoj pogrebnoj odeći uopšte nije arapsko. Greška je, smatra posledica „ozbiljnog previda u datiranju”.

Nordijska mitologija kufsko pismo 2

„Kufsko pismo je ušlo u upotrebu 500 godina po završetku Vikinškog doba”, kaže Molder. „Ovo je tzv. kvadratno kufsko pismo, koje je tipično za iransku arhitekturu posle XV veka.Čak i da je kufsko pismo postojalo u Vikinško doba, inskripcija na tekstilu ne znači ništa na aparskom jeziku”, dodaje Molder.

„Pretpostavimo da postoji tekstil iz desetovekovne centralne Azije sa kvadratnim kufskim pismom. Čak i u tom slučaju, inskripcija للله se čita „Ilah”, što na arapskom jeziku ne znači ništa”, kaže Molder. „Nadalje, pretpostavke koje je iznela [Anika] Larson su zasnovane na pretpostavkama, a ne na faktima.Tekstil u pitanju prikazuje samo tri vertikalna znaka povezana horizontalnom linijom”, dodaje Molder.

Nordijska mitologija Bergen artefakti

Norveška traži od Irske da pomogne povraćaj „nezamenjivih” artefakata iz Vikinškog doba

Muzej pri Univerzitetu u Bergenu zatražio je od irskih kolega da pomognu povraćaj 400 artefakata iz Vikinškog doba, koji su ukradeni iz muzejskih prostorija 12. avgusta. Kradljivci su ušli na sedmi sprat muzeja preko skele.

Nordijska mitologija Bergen artefakti 4Nordijska mitologija Bergen artefakti 3

Viši potpredsednik Muzeja, Šel Bernstrom, kaže da je u pitanju propust u obezbeđenju.

„Naše obezbeđenje očigledno nije dovoljno dobro. Već smo preduzeli mere da to popravimo, a radimo i na dodatnom unapređenju. Spremni smo da uložimo koliko god je potrebno da to postignemo”, kaže Bernstrom.

Nordijska mitologija Bergen artefakti 2Nordijska mitologija Bergen artefakti

Ironično, deo kolekcije koji je otuđen doneli su u Norvešku Vikinzi iz pohara u Irskoj pre više od jedng milenijuma. Artefakti su u prošlosti bili izloženi u Nacionalnom muzeju Irske.

Irska policija sumnja da bi čin mogao biti delo lokalnih kriminalnih krugova. Sa druge strane, bergenski detektiv Even Aspli kaže da još uvek nema konkretnih osumnjičenih, ali da policija smatra da je oguće da su artefakti izneti iz zemlje.

„Stručnjaci smatraju da je artefakte teško prodati, jer su oni veoma prepoznatljivi”, kaže Aspli.

Izvor: Universitetsmuseet i Bergen

Nordijska mitologija kufsko pismo

Vikinška pogrebna odeća otkrila neočekivano kufsko pismo

Takozvane tipične sheme iz Vikinškog doba bi mogle biti gemoetrijski oblici kufskog pisma. Istraživači sa Univerziteta u Upsali pokazali su da se reč „Alah” pojavljuje na delovima odeće koji su pronađeni u pogrebnim brodovima na više mesta širom Skandinavije. Tkanina pronađena u Birki, Švedska, samo je jedan od primera.

Nordijska mitologija kufsko pismo 2Anika Larson, arheolog pri Univerzitetu u Upsali, kaže da je pretpostavka da su objekti sa istoka pronađeni u vikinškim humkama plod pohare i trgovine pogrešna. Natpisi se pojavljuju na tipičnim odevnim predmetima iz Vikinškog doba, a vide se i na sačuvanim prikazima Valkirja.

Tokom pripreme izložbe o Vikinzima za Muzej u Enkepingu (Enköping), Švedska, istraživači su otkrili da se na tekstilu pojavljuje drevno arapsko pismo, i da su reči „Alah” i „Ali” ispisane na više mesta. Kufsko pismo se pojavljuje u centralnoj Aziji, na mozaicima grobnica i mauzoleja koji datiraju iz Vikinškog doba. Isto pismo ispisano je na pogrebnim kostimima iz Vikinškog doba koji su pronađeni u Birki i Staroj Upsali.

„Pretpostavlja se da su vikinški pogrebni običaji bili pod uticajem islama”, kaže Larson. „Fini odevni predmeti od egzotičnih tkanina teško da oslikavaju svakodnevni život pokojnika. Radije, valja pretpostaviti da su oni prikaz vrednosti zagrobnog života. ”

Nordijska mitologija kufsko pismo

U svojim prethodnim istraživanjima, Larson je ukazala na sveprisutnost istočnih tkanina u grobnicama iz Vikinškog doba. U pogrebnim brodovima iz Valsgerdea (Valsgärde), istočno od Stare Upsale, tkanina sa istoka ima mnogo više nego vune i lana. Analiza materijala, kao i tehnika tkanja i dizajna, sugeriše uticaj drevne Persije i centralne Azije.

„U Kuranu se navodi da stanovnici raja nose svilenu odeću, što bi, zajedno sa inskripcijama, moglo da objasni sveprisutnost svile u grobnicama iz Vikinškog doba. One su jednako zastupljene i u grobnicama muškaraca i žena”, kaže Larson.

nordijska mitologija alah prsten

Podsetimo, pre dve godine je u ženskoj grobnici u Birki otkriven vikinški prsten sa inskripcijom „za Alaha” .

Priredila: Ulmawen

Fotografije: Anika Larson

Nordijska mitologija Borgring1

Kružne utvrde Haralda Modrozubog bile deo razrađene vojne mreže

Vikinška utvrda u Borgringu, ostrvo Zeland, Danska, za koju se pretpostavlja da ju je danski kralj Harald Modrozubi izgradio u X veku, mogla bi biti deo razrađene vojne mreže, smatraju arheolozi. Donedavno su bile poznate samo četiri kružne utvrde ovog tipa, a danski istoričari se već godinama spore o njihovoj originalnoj funkciji.

Nordijska mitologija Borgring1

Neki istoričari smatraju da su ovo vojne utvrde, dok drugi tvrde da one predstavljaju simbol Haraldovog prestiža i političke moći. Međutim, 2014. godine je otkrivena i peta kružna utvrda – prva u šezdeset godina – koja, čini se, razrešava ovu dilemu. Tako bar smatra Seren Sindbek (Søren Sindbæk), arheolog pri Univerzitetu Orhus (Aarhus).

„Ovo su verovatno najintrigantniji spomenici koje su nam Vikinzi ostavili“, kaže Sindbek. „Prošlo je dosta vremena od poslednjeg otkrića ovog tipa. Sada imamo priliku da istražimo utvrdu uz pomoć savremenih naučnih metoda.“

„Lokacija poslednje otkrivene utvrde (Borgring) ukazuje na to da je ona bila središte Haraldove mreže fortifikacija“, kaže Sindbek. „Ovde nije u pitanju samo nasumična kolekcija spomenika izgrađenih da svedoče o Haraldovoj moći; posredi je koherentna vojna logika. Utvrde se nalaze na lokacijama koje su bile posebno izložene riziku od napada, a ipak su dominirale okolinom.“

Nordijska mitologija Borgring2

Sindbek istražuje Haraldove utvrde već nekoliko godina, pokušavajući da otkrije zajedničke crte u njihovim lokacijama. On kaže da je svaka utvrda izgrađena pokraj glavne vikinške rute – do svake se moglo stići sa mora, ali su one dovoljno udaljene od obale da bi bile zaštićene od pomorskih napada.

„Primenom ovog kriterijuma, došli smo do zaključka da u Danskoj postoji samo još nekolicina mesta koje bismo mogli da dodamo na ovu listu. Stoga smo se fokusirali na njihovo istraživanje, a na jednom mestu smo pronašli upravo ono što smo tražili“, kaže Sindbek.

„Otkriće utvrde u Borgringu pokazuje da su ove strukture planski locirane za odbranu Haraldovog novog kraljevstva od potencijalnih napadača. To potvrđuje da smo razumeli plan koji stoji iza mreže utvrda, i to dovoljno dobro da pronađemo još jednu lokaciju“, kaže Sindbek.

Nakon što su Sindbek i njegov tim pronašli potencijalnu lokaciju još jedne kružne utvrde u Borgringu, iskoristili su podatke istraživanja LIDAR koje je danska vlada prethodno sprovela. Naime, kružni oblik utvrde nije bio odmah vidljiv.

Nordijska mitologija Borgring alat

„Ovi podaci su potvrdili naše pretpostavke. Ostaci utvrde su samo promena u tlu, na nekih 30 do 40 santimetara dubine“, kaže Sindbek.

Nakon ovog otkrića, sprovedena su geofizička istraživanja podzemne utvrde, na čelu sa Helen Gudčajld sa Univerziteta Jork. Gudčajld je primenila magnetnu gradiometriju, koja detektuje i najsitnije promene u podzemnim magnetnim poljima uzrokovane drevnim bakterijskim procesima (npr. truljenje drveta). Rezultati istraživanja jasno pokazuju da je utvrda bila kružnog tipa, 144 metara u dijametru, kao i da su četiri kapije bile raspoređene na sve četiri strane sveta.

Arheolozi poslednje dve godine rade na lokalitetu Borgring. 2016. godine, pronašli su istočnu kapiju utvrde, koja je, izgleda, vodila u radionicu. Jonas Kristensen, arheolog pri centru Danish Castle u Vordingborgu, smatra da je radionica nastala u XI veku, kada je utvrda prestala da služi u vojne svrhe.

Nordijska mitologija Borgring hrast

Arheolozi su ovde pronašli kutiju sa alatom, u kojoj se, osim alata, nalaze i keramički predmeti koji su i ranije pronalaženi na lokalitetima povezanim sa pojednicima visokog statusa. Nadalje, ovde je pronađena i hrastova daska koja je poslužila za dendohronološko datiranje, koje je pokazalo da je grana isečena u isto vreme kao i grane koje su pronađene u drugim kružnim utvrdama u Danskoj (smatra se da su izgrađene 970-ih ili 980-ih).

Kristensen smatra da je ovo najbolji pokazatelj da je kružnu utvrdu u Borgringu izgradio Harald Modrozubi.