nordijska mitologija Dablin 2

Vikinška kolonija u Dablinu starija nego što se mislilo

Testovi kojima su zemni ostaci četvorice mladića podvrgnuti na univerzitetu u Bredfordu uključuju i izotopske nivoe kiseonika, koji ukazuju na to gde je jedinka provela detinjstvo, a na osnovu hemijske analize vilice u razvoju. Rezultati pokazuju da su dvojica mladića sa deformitetom kičme provela detinsjtvo u Skandinaviji, ali testovi nisu toliko precizni da utvrde tačno mesto. Druga dva mladića su provela detinjstvo daleko od postojbine Vikinga, u Irskoj ili u Škotskoj, što bi bio još jedan pokazatelj permanentne kolonije, a ne nasumičnih pohara. „Ova četvorica mladića imaju mešano geografsko poreklo, ali su živela u istoj koloniji. Oni nisu došli u Dablin gde su umrli i sahranjeni: oni su tu živeli”, kaže Simpson.

nordijska mitologija artifacts

Zaključci o ranijem prisustvu Vikinga u Irskoj nego što se to do sada smatralo mogu da deluju „labavo”. Ipak, delovi mozaika mogu da zamene prihvaćene konvencije u arheologiji. I Simpson i Džonson naglašavaju da je potrebno izvršiti još iskopavanja i testiranja pre nego što bilo ko napiše novu istoriju Vikinga u Irskoj, a za to će biti potrebne godine. Arheološkom radu u Irskoj su potrebne finansije, a tokom ekonomske krize 2008. godine, gotovo da se stalo sa naučnim radom. Tek sada se on polako vraća na noge.

Vilijems kaže da postoje dve mogućnosti vezane za rad Simpsonove. Jedna je da su Vikinzi uspostavili koloniju u Irskoj pre nego što se do sada smatralo, a druga – da u vodi ili tlu u Dablinu postoje neke supstance koje ometaju testove. Obe pretpostavke je potrebno podrobno istražiti.

Bez obzira na to, Vilijems se slaže sa Simpsonovom i drugima po pitanju hronologije vikinškog prisustva u Britaniji i Irskoj. Naime, i on smatra da su Vikinzi trgovali u Britaniji, a verovatno i Irskoj, pre 793. godine.

„Većina arheologa bi se složila sa pretpostavkom da je postojao kontakt u Britaniji od kraja VIII veka ili čak i ranije. Nema razloga zašto se on ne bi proširio na Škotsku i Irsku, posebno u Dablinu, koji je luka”, kaže Vilijems.

Drugi nalazi potvrđuju ovu teoriju. Na primer, anglo-saksonski artefakti pronađeni u luci Ribe u Danskoj datiraju iz VIII veka, a nedavna radiokarbonska datiranja vikinških zemnih ostataka na Orknijskim ostrvima iz istog perioda sugerišu da je trgovačka veza već bila ustanovljena. Vilijems kaže da je ovaj istorijski period slabo dokumentovan. „Pre uspostavljanja vikinške kolonije, na Severnom moru je postojala velika trgovačka zona. Da li je ona stigla do Irskog mora? Za sada nemamo dokaza za to, ali bi on mogao biti samo pitanje vremena”, kaže Vilijems.

Autor: Rodžer Atvud
Slike vlasništvo Linzi Simpson
Prevela: Ulmawen

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrShare on StumbleUponShare on LinkedInShare on Reddit