nordijska mitologija Torov čekić

Kako je iskovan Torov čekić

Draupnir

Na slici: Odinov prsten Draupni

Treći put stavi Sindre čelik u vatru, i zamolivši Broka da nastavi da raspiruje vatru bez prestanka, opet izađe. Čim je izašao obad se ponovo vrati, i ujede Broka između očiju takvom žestinom da patuljku poteče krv u oči, pa više nije video šta radi. Raspirivao je vatru verni Brok najbolje što je mogao, ali posle nekog vremena bol postade neizdrživa, a ni od krvi nije video ništa, pa najzad nakratko podiže ruku da obriše krv iz očiju. Uto se Sindre vrati.

–   „Zamalo si sve upropastio“, reče Sindre bratu i izvuče iz peći sjajan čekić Mjelni [Mjölnir]. „Pogledaj kako je drška kratka! Ali sad se ne može produžiti, stoga odnesi ove poklone u Asgard i donesi mi Lokijevu glavu.“

Mjelni 1Na slici: Torov čekić Mjelni, jedan od najpoznatijih simbola i najčešćih amuleta vikinškog doba

I tako Brok krete na put sa zlatnim veprom, sjajnim prstenom i strašnim čekićem. Kada je prošao kroz ogromne kapije Asgarda, bogovi su jedva čekali da vide kako će se završiti ovo čudnovato takmičenje i, zauzevši svoja mesta svako na svom tronu, odrediše Odina, Tora i Freja da presude ko ima sjajnije predmete – Loki ili Brok. Onda Loki iznese koplje Gungni, koje nikada ne pormašuje cilj, i dade ga Odinu; zlatnu kosu dade Toru koji je posadi na Sifinu glavu, i ona smesta poče da raste kao prirodna kosa, a Sif je bila lepa kao onog dana kada ju je usnulu video Loki; a Freju Loki dade sjajan brod Skidbladni, koji uvek plovi kuda njegov vlasnik želi, sa vetrom ili bez njega, i koji može da se spakuje tako da stane u džep. Onda se Loki stade izrugvati Broku:

–   „Prinesi drangulije koje je iskovao taj tvoj sjajni brat!“, reče hulja.

Brok pristupi pred radoznale bogove sa svojim blagom.

–   „Ovaj prsten“, reče on dajući ga Odinu, „će svako veče iznedriti osam prstenova od čistog zlata, svaki nalik na njega samog.  Ovaj vepar“, reče Brok dajući ga Freju, „će trčati brže od bilo kog konja, po vazduhu i moru, noću i danju, i nijedna noć neće biti tako mračna, ni svet tako sumoran, da njegove čekinje neće moći da to odagnaju. A ovaj čekić“, reče Brok stavljajući Mjelni u Torove jake ruke, „nikada neće promašiti, bez obzira koliko je velik ili jak onaj na koga udari, i ma koliko daleko da se baci, uvek će se vraćati u tvoju ruku. Može da bude tako mali da stane u tvoja nedra, a jedina mu je mana ta što mu je drška kratka.“

The_third_gift_—_an_enormous_hammer_by_Elmer_Boyd_Smith“The Third Gift: an Enormous Hammer”; autor: Elmer Boyd Smith

Tor zamahnu čekićem iznad svoje glave, a iz njega izbi munja koja protutnja kroz Asgard, duboka grmljavina začu se sa nebesa, a gusti oblaci nadviše se oko nje. Sad se bogovi okupiše oko Tora, i stadoše razmenjivati čekić među sobom, govoreći da će on biti njihova najveća zaštita od njihovih neprijatelja – ledenih džinova – koji su uvek pokušavali da se probiju do Asgarda. Stoga bogovi proglasiše da je Brok pobednik. Brokovo tamno lice se ozari kao vatre iz kovačnice njegovog brata, toliko srećan je bio što je porazio hvalisavog Lokija. Ali kako će da dobije svoju nagradu, sad kad je pobedio? Nije lako skinuti bogu glavu sa ramena. Brok se zamisli na trenutak.

–   „Uzeću Lokijevu glavu“, reče on naposletku, nadajući se da će neko od bogova da mu pomogne.

–   „Daću ti šta god poželiš umesto moje glave“, zareža Loki, besan što je potučen i nemajući nameru da plati poraz sopstvenom glavom.

–   „Tvoja glava ili ništa!“, reče patuljak, rešen da dobije nagradu za izvojevanu pobedu.

–   „Pa uzmi je onda“, dreknu Loki, ali kad je Brok dosegao mesto na kome je Loki stajao, ovaj beše već podaleko, jer imao je on na sebi cipele koje su ga nosile po vazduhu i preko vode.

Onda Brok zatraži od Tora da nađe Lokija i da ga dovede, što ovaj i učini, jer su se bogovi uvek starali da ljudi održavaju svoja obećanja. Kada Loki beše donešen nazad, Brok je želeo da mu smesta skine glavu sa ramena. Ali lukavi prepredenjak reče:

–   „Možeš da mi skineš glavu, ali nemaš pravo da dodirneš moj vrat!“

I to beše tačno, a naravno da niko ne može biti obezglavljen a da mu se pritom ne dodirne vrat, pa je Brok morao da odustane. Ali, bio je odlučio patuljak da učini nešto da Loki ne zaboravi ko je dobio spor, stoga uze šilo i bič i zaši mu usta tako da ne može više da se hvalisa.

Priredila: Ulmawen

—-

Izvori:

“Prose Edda” (Snorri Sturluson)

„Predanja starih Germana“: „Kako se Loki opkladio sa patuljcima i kako su Asi došli do svojih dragocenosti“ (Milan V. Dimić)

„Norse Stories Retold from the Eddas“: The Making of the Hammer (Mable, Hamilton Wright)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrShare on StumbleUponShare on LinkedInShare on Reddit