nordijska mitologija O podizanju bedema Asgarda

O podizanju bedema Asgarda

Sad, istina je da je Svadilfare bio premoren od danonoćnog rada. Kada je video kobilu kako odlazi, najednom se uzjogunio. On ostavi kamen i, pogledavši u kobilu, vide da ga ona posmatra. Svadilfare odgalopira za njom, ali nikako nije mogao da je stigne. Uvek je kobila bila za korak ispred njega. Galopirala je i galopirala, osvrnuvši se s vremena na vreme da vidi da li je Svadilfare prati, a on je uvek bio na korak iza nje. Ona se stušti niz planinski obronak, a Svadilfare, koji je sada uživao u novostečenoj slobodi, u svežini letnjeg lahora i mirisu cveća, nastavi da je prati. Sa prvim zracima sunca stiže kobila do jedne pećine. Ušavši unutra, at je pristiže. Dugo su kaskali zajedno dok mu je kobila pričala o patuljcima i elbima (vilenjaci – prim. blogera).

Naposletku pristigoše u neki gaj. Kobila je bila toliko razigrana da je Svadilfare potpuno zaboravio na vreme.

Za to vreme je div bezuspešno tražio svog ata. On je s prvim sunčevim zracima nameravao da namesti poslednji kameni blok, ali on nije bio ni blizu kapije. Dozivao je on svog ata, ali on ne dođe. Naposletku se div dade u potragu, te prečešlja planinu uzduž i popreko i stiže sve do zemlje divova, ali uzalud. Ata ne uspe da nađe.

I tako se zadesi da kad nastupi prvi dan leta, kapija Asgarda ne beše dovršena. Bogovi se poradovaše, govoreći među sobom: ,,ako do večeri div ne završi posao, nećemo morati da mu damo Sol i Mani, ni Freju da mu bude žena.”

Prođe tako ceo dan, a div ne nađe svog ata, i ne postavi poslednji kamen. Naveče on dođe pred Bogove.

,,Tvoj posao nije završen”, reče Odin. Naterao si nas na tešku pogodbu, ali sada ne moramo da je ispunimo. Nećeš dobiti ni Sola ni Mani ni Freju.”

,,Samo bedem koji sam ja izgradio može biti ovako jak. Ja ću ga srušiti, kamen po kamen”, reče div te stade razdvajati kamenje, ali ga Bogovi uhvatiše i izbaciše. ,,Idi sada i ne vraćaj se više u Asgard”, zapovedi Odin.

Uto se Loki vrati. On ispriča Bogovima kako se pretvorio u kobilu i odveo divovog ata. A Bogovise radovaše što je Asgard bezbedan od svih neprijatelja i što su sačuvali svoja tri blaga. Ali Odin, sedeći na svom tronu (Hliðskjálf), bio je nespokojan. Naposletku, bedem je bio izgrađen uz pomoć trika, a pogodba je bila prekršena. Tako je nepravda došla upravo iz Asgarda.

Napomena: Loki je kasnije rodio osmonogog sivog ata Slejpnija [Sleipnir], sina  Svadilfarea, koji je pripao Odinu.

Priredila: Ulmawen

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrShare on StumbleUponShare on LinkedInShare on Reddit