nordijska mitologija Baldrova smrt

Baldrova smrt

A evo šta se zbilo sa Hermodom: jahao je devet noći kroz mračne i duboke doline u kojima ništa nije mogao videti, pa je stigao do reke Gjala i prejahao preko mosta na toj reci, mosta koji je pokriven žeženim zlatom. Devica koja čuva most zove se Modgud; ona ga je upitala kako se zove i kog je porekla, pa je dodala:

»Juče je preko mosta prejahalo pet stotina poginulih ratnika medveđe snage, ali most pod tobom jednim ječi isto tako glasno kao pod njima svima. Ti nemaš bledilo mrtvaca, zašto onda jašeš ovim putem koji vodi u pakao?«

Hermod odgovori:

»Treba da odjašem u pakao i tu pronađem Baldra; jesi li ga videla na putu za pakao?«

Rekla mu je devica da je Baldr na konju prešao most na reci Gjala, ali da put za pakao vodi još dalje naniže i prema severu. Hermod je produžio dok nije dojahao do vratnica Helheima. Tu je sjahao sa pastuva, čvršće pritegao kolan, opet uzjahao i obo konja mamuzama. Pastuv je prešao vratnice tako silnim skokom da ih kopitima nigde nije dodirnuo. Zatim je Hermod odjahao do dvorane Hel, sjahao sa konja, ušao u dvoranu i tu, na počasnom sedištu, ugledao je brata Baldra. Hermod je ovde zanoćio. Izjutra je zamolio Hel da Baldru dozvoli povratak s njim; pričao joj je o velikoj žalosti Asa. Međutim, Hel mu je odgovorila da će tek proveriti da li svi tako iskreno vole Baldra kako on to kaže: ako sve stvari na svetu, žive i mrtve, budu oplakale Baldra- vratiće se on Asima; ali ako se ma i jedna stvar usprotivi ili odbije da plače za njim- onda će Baldr morati da ostane kod nje. Tada je ustao Hermod i Baldr ga je otpratio pred dvoranu i dao mu prsten Draupni da ga preda Odinu kao znak njegove ljubavi, a Nana je poslala Frigi povezaču i druge darove, i Fuli zlatan prsten.

Hermod_before_HelaOnda je Hermod na povratku jašući prešao isti put, a kad je stigao u Asgard ispričao je sve što je video ili čuo. Asi su odmah poslali glasnike na sve strane sveta sa molbom da sve stvari plačem iskupe Baldra iz pakla. Svi su zaplakali, ljudi i životinje, zemlja i kamenje, drveće i svi metali, kao što se i ti, čitaoče, možeš uveriti ako ove predmete naglo preneseš iz hladnoće u toplotu. Ali kada su se glasnici, po obavljenom poslu vraćali, naišli su na pećinu u kojoj je sedela žena iz roda divova, koja se zvala Tek. Zamolili su je da plačem iskupi Baldra iz pakla, a ona im je odgovorila:

»Suve suze točiće Tek zbog Baldrovog spaljivanja. Ni živo, ni mrtvo, nije mi drago Odinovo dete, neka zadrži Hel plen koji joj pripada!«

Ljudi, međutim, naslućuju da je to u stvari bio Loki, najgori među Asima.

Iz knjige ,,Predanja starih Germana”, koju je priredio Milan V. Dimić

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrShare on StumbleUponShare on LinkedInShare on Reddit