nordijska mitologija Baldrova smrt

Baldrova smrt

Međutim, kada su se Bogovi opet pribrali, progovorila je Frig i upitala ko među Asima želi da osvoji svu njenu naklonost i ljubav i ko je spreman da odjaše u Helheim (pakao) i pokuša da govori sa Baldrom i ponudi Boginji Hel otkupninu, ne bi li pustila Baldra da se vrati domu u Asgard. Za to putovanje se javio smeli Hermod, Odinov sin. Dovedoše Slejpnija; Hermod uzjaha konja i odjaha u podzemlje.

Za to vreme su Asi uzeli Baldrovo telo i odneli ga do mora. Htedoše da otisnu na more Baldrov brod Hringhorni, najveći brod na svetu i da ga zapale kao lomaču za Baldra. Ali brod nije ni hteo da se pomeri sa mesta. Onda su poslali glasnika u zemlju divova i ozvali ženu koja se zvala Hirokin. Odazvala se žena iz roda divova i dojahala na vuku, a zmije su joj sluile umesto uzda. Kada je stigla, skočila je sa vuka i Odin je naredio četvorici ratnika medveđe snage da drže životinju, što im je pošlo za rukom tek kada su je oborili na tlo. Tada je Hirokin prišla provi broda i gurnula ga samo jednim zamahom, ali tako snažno da su se zapalili drveni valjci preko kojih se kotrljalo korito lađe i da su zadrhtale sve zemlje

Sada se po svom običaju razbesneo Tor; latio se čekića i najradije bi ženi raspolutio glavu, ali su ga svi Bogovi zamolili da je poštedi. Izneto je onda na brod Baldrovo telo, a kada je to videla njegova žena Nana, kći Nepa, prepuklo joj je srce od bola, te je umrla i ona. Preneli su je na lomaču, te je plamen progutao i njeno telo. Tor je stajao kraj broda i osvetio je lomaču Mjelnijem. Među noge mu se nekako upleo patuljak koji se zvao Lit, a Tor ga je udario nogom i gurnuo u vatru, tako da je izgoreo i on.

Balder's death 1Ovo spaljivanje su posmatrali mnogi ljudi. Treba prvo reći da su kolima došli Odin i njegova žena Frig, u pratnji Valkira i gavranova; zatim se dovezao Frej kolima u koje je bio upregnut vepar Gulinbursti; i Hejmdal je dojahao na pastuvu koji se zove Gultop; i Freja je došla sa svojim mačkama. Došli su ovamo i mnogi ledeni divovi i divovi planina. Odin je na lomaču položio zlatan prsten Draupni. On je imao tu osobinu da svake devete noći s njega spadne osam drugih, isto tako teških prstenova. Na lomaču je odveden i Baldrov pastuv, sa sedlom i uzdom.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrShare on StumbleUponShare on LinkedInShare on Reddit